Koncert na náměstí ve Val.Mez.

19.12.2014 16:00

Předvánoční koncert se sólisty Martou Santovjákovou Gerlíkovou a Zdeňkem Chrásteckým určitě přispěl k předvánoční atmosféře na mezříčském náměstí.