Praha - Žofín

03.12.2014 20:00

Slavnostní předávání ceny "Klasa" pořádané Ministerstvem zemědělství a SZIF na pražském Žofíně.  V průběhu večera jsme doprovázeli  zpěvačku Martu Santovjákovou Gerlíkovou. Vystoupení některé návštěvníky zaujalo natolik, že zapomínali koštovat oceněné potraviny a zpívali s námi.